Za studente

Studenti nastavnih smjerova (prof. fizike, prof. fizike i informatike, prof. fizike i kemije, prof. fizike i tehnike te prof. matematike i fizike) na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, imaju praksu iz metodike nastave fizike u našoj školi. Metodičku vježbaonicu u I. tehničkoj školi Tesla, odlukom MZOS, vodi profesor Hrvoje Negovec kojem se možete javiti imate li pitanja u vezi prakse.

Cilj je da studenti odslušaju niz nastavnih sati u različitim razredima te da se tako osposobe za samostalno pripremanje i izvođenje nastavnog sata iz fizike. Praksa uključuje i upoznavanje s eksperimentalnim priborom te pripremu odgovarajućih eksperimenata. Poseban je naglasak na uvježbavanju nastavnih metoda kojima se u interaktivnom okruženju učenici potiču na aktivno sudjelovanje u procesu oblikovanja novih znanja, što uključuje i postavljanje te razmatranje hipoteza, razgovor o fizikalnom problemu često ilustriranom odgovarajućim pokusom te kritičku analizu na temelju koje je moguće formirati odgovarajuće zaključke. Dakle, studenti se kroz praktičan rad s učenicima upoznaju s načelima konstruktivistički vođene nastave fizike.

Studenti su obavezni voditi bilješke tijekom svakog sata te voditi dnevnik prakse. Očekuje se od praktikanata da se na odgovarajući način pripreme za svaki sat te da aktivno sudjeluju u analizi nakon izvedenog predavanja. Tijekom priprema za sat, preporučljivo je provjeriti i usporediti kakav pristup određenoj temi nudi više različitih srednjoškolskih udžbenika i odgovarajućih priručnika za nastavnike te kakvi se materijali iskoristivi u nastavi mogu pronaći pomoću interneta. (Popis udžbenika koje koriste učenici naše škole možete pronaći ovdje.)

Nizom probnih predavanja studenti se pripremaju za polaganje ispita. Višegodišnja tradicija metodičke prakse u našoj školi podrazumijeva i niz odličnih studentskih predavanja te puno uspješno položenih ispita iz metodike nastave fizike.

ATOM1