Predavanja

Pojedinu temu u nastavi mogu pratiti različiti slikovni i video prilozi, interaktivni sadržaji te materijali predviđeni za preuzimanje kao što su, primjerice, zadaci za vježbu. Pogledajte materijale za nastavu naših profesora, kliknite na pojedino područje, ali obratite pažnju na to da ovi pomoćni materijali tek s predavanjima čine potpunu cjelinu.

Materijali za nastavu – prof. Negovec

Materijali za nastavu – prof. Pavlović

Materijali za nastavu – prof. Srdelić

Materijali za nastavu – prof. Cindrić

ATOM1

formule_konstante_drz.matura.pdf

Popis fizikalnih konstanti

Periodni sustav elemenata