O aktivu fizike

Stručno vijeće fizike 1. tehničke škole Tesla, odnosno aktiv fizike, čini sedam profesora koji održavaju predavanja i laboratorijske vježbe na elektrotehničkom i strojarskom smjeru škole. Profesori su navedeni abecednim redom, kliknite i saznajte više…

Damir Barić, dipl. ing. fizike

Bernardica Božić, prof. fizike i matematike

Mateja Cindrić, mag. edu. phy.

Hrvoje Negovec, prof. savjetnik

Damir Pavlović, prof. fizike

Marinko Srdelić, prof. savjetnik

Vanja Vučinić, mag. edu. phy.

ATOM1

Profesor Damir Barić diplomirao je fiziku na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu 1984. godine s temom Određivanje sadržaja slobodnog zraka u kavitacijskom tunelu metodom raspršenja laserske svjetlosti. Radio je na Brodarskom institutu. Jedan je od organizatora natjecanja iz fizike na općinskoj i županijskoj razini, autor i recenzent mnogobrojnih zadataka korištenih na natjecanjima. Recenzent je Zbirke zadataka iz fizike.

ATOM1

Profesorica Bernardica Božić diplomirala je fiziku i matematiku na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu 2003. godine s temom Varijacioni principi u klasičnoj i kvantnoj mehanici. U nastavi fizike razvija suvremene metode poučavanja, a od 2012. godine voditeljica je školskog Stručnog vijeća fizike. Osim predavanja iz fizike i matematike, profesorica Božić izrađuje i raspored odvijanja teorijske nastave i laboratorijskih vježbi za sve predmete u 40 razreda naše škole, a ujedno je i organizator uvođenja suvremene kabinetske nastave od 2015. godine.

ATOM1

Profesorica Mateja Cindrić diplomirala je 2019. godine na nastavničkom smjeru fizike na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Zagrebu s temom Istraživanje učeničkog razumijevanja valne optike. Promovirala je učeničke projekte i istraživački usmjerenu nastavu sudjelovanjem u Micro:bit projektu kroz koji su predstavljeni programi dostupni svim nastavnicima. Taj je projekt, i pokuse koji su u njega uključeni, profesorica Cindrić imala priliku pokazati učenicima raznih osnovnih i srednjih škola kroz izvannastavne aktivnosti. Osmislila je niz eksperimenata kojima je zajedničko to da su lako izvedivi u redovnoj nastavi, kako cijenom, tako i izborom materijala. Kroz suradnju s Institutom za fiziku i Grafičkim fakultetom imala je priliku objaviti nekoliko konferencijskih članaka s temoma primjene eksperimenata u nastavi.

ATOM1

Profesor Hrvoje Negovec diplomirao je fiziku na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu 1995. godine s temom Magnetootpor supravodljive Ag-Bi 2212 trake. Jedan je od organizatora natjecanja iz fizike na općinskoj i županijskoj razini. Od 1999. godine drži predavanja i radionice na simpozijima o nastavi fizike te na ostalim stručnim skupovima, a priređuje i znanstveno-popularna predavanja u I. tehničkoj školi Tesla. 2002. godine promoviran je u zvanje profesora mentora, a od te godine radi i kao član povjerenstva za polaganje stručnih ispita. Sudjelovao je u izradi razlikovnog programa fizike u pripremi državne mature te pisanju općeobrazovnog dijela strukovnog kurikuluma koji se odnosi na nastavu fizike u strukovnim školama. Recenzirao je niz priručnika za profesore fizike, a zajedno s profesorom Pavlovićem autor je udžbenika i radnih bilježnica. 2007. godine promoviran je u zvanje profesora savjetnika. Voditelj je metodičke vježbaonice, odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, za studente fizike nastavnih smjerova Fizičkog odsjeka PMF-a. Voditelj je Županijskog stručnog vijeća profesora fizike u strukovnim školama grada Zagreba.

ATOM1

Profesor Damir Pavlović diplomirao je fiziku na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu 1999. godine s temom Uvod u kalibracijske teorije. Jedan je od organizatora natjecanja iz fizike na općinskoj i županijskoj razini. Redovito drži predavanja i radionice na simpozijima o nastavi fizike te na ostalim stručnim skupovima gdje promovira suvremene nastavne metode. Recenzent je Zbirke zadataka iz fizike, a zajedno s profesorima Srdelićem i Negovcem autor je niza udžbenika i radnih bilježnica. Posebno treba istaknuti rad na pripremama učenika završnih razreda za polaganje ispita državne mature.

ATOM1

Profesor Marinko Srdelić diplomirao je fiziku i politehniku na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu 1998. godine s temom Gibanje i fizička svojstva Marsa. Organizirao je znanstveno-popularna predavanja u I. tehničkoj školi Tesla, a zajedno sa svojim učenicima uređuje izloge i panoe na 2. katu posvećene temama iz fizike i astrofizike. Bio je voditelj astronomske grupe u Tesli s kojom je sudjelovao na nizu natjecanja. Jedan je od organizatora natjecanja iz fizike na općinskoj i županijskoj razini. Redovito drži predavanja i radionice na simpozijima o nastavi fizike te na ostalim stručnim skupovima. Recenzirao je priručnike i udžbenike. U zvanje profesora mentora promoviran je 2008., a u zvanje profesora savjetnika 2013. godine. Zajedno s profesorom Pavlovićem autor je udžbenika i radnih bilježnica. Napisao je Zbirku zadataka iz fizike.

ATOM1

Profesorica Vanja Vučinić diplomirala je 2013. godine fiziku na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Zagrebu s temom Magnetski naboj. Radila je u nizu osnovnih i srednjih škola. Aktivno sudjeluje u edukacijama filmske pismenosti i metodike nastave kratkometražnog filma Hrvatskog audiovizualnog centra. Paralelno sa studiranjem i radom u školi fotografira živi i neživi svijet oko sebe te su joj fotografije objavljene u domaćim i stranim časopisima i portalima. U slobodno vrijeme uči talijanski i znakovni jezik.

vrati seATOM1na vrh