Materijali za nastavu – prof. Srdelić

Pojedinu temu u nastavi mogu pratiti različiti slikovni i video prilozi, interaktivni sadržaji te materijali predviđeni za preuzimanje kao što su, primjerice, zadaci za vježbu. Kliknite na pojedino područje, ali obratite pažnju na to da ovi pomoćni materijali tek s predavanjima čine potpunu cjelinu.

Gibanja_predavanja.pdf

Gibanja_KZ.pdf

Rad_energija_KZ.pdf

Hidromehanika_KZ.pdf

Elektrostatika_predavanja.pdf

Elektrostatika_KZ.pdf

Istosmjerne_KZ.pdf

Magnetizam_KZ.pdf

Ispravak_2.polugodiste-2.razred.pdf

Toplina_plinovi_KZ.pdf

Rotacija_predavanja.pdf

Rotacija_rjesenja_KZ.pdf

Statika_KZ.pdf

Geometrijska_optika_predavanja.pdf

Optika_KZ.pdf

Medjudjelovanja_STR_KZ.pdf

ATOM1