Materijali za nastavu – prof. Pavlović

Pojedinu temu u nastavi mogu pratiti različiti slikovni i video prilozi, interaktivni sadržaji te materijali predviđeni za preuzimanje kao što su, primjerice, zadaci za vježbu. Kliknite na pojedino područje, ali obratite pažnju na to da ovi pomoćni materijali tek s predavanjima čine potpunu cjelinu.

Jednostavna_gibanja_hitci_kruzno-Zw.pdf

Hitci_kruzno_gibanje-ho.pdf

Hitci_kruzno_gibanje-kuh.pdf

Toplina_ispravak.pdf

Termodinamika_kz.pdf

Rotacija_krutog_tijela-Moment_sile.pdf

Rotacija_krutog_tijela-Moment_tromosti.pdf

Kvantna_Ein.pdf

Kvantna_Ein_rjesenja.pdf

Kvantna_Planck_rjesenja.pdf

ATOM1

Pogledajte i kao vježbu riješite zadatke koje je prof. Pavlović odabrao za ponavljanje gradiva prilikom priprema za državnu maturu.