Materijali za nastavu – prof. Negovec

Pojedinu temu u nastavi mogu pratiti različiti slikovni i video prilozi, interaktivni sadržaji te materijali predviđeni za preuzimanje kao što su, primjerice, zadaci za vježbu. Kliknite na pojedino područje, ali obratite pažnju na to da ovi pomoćni materijali tek s predavanjima čine potpunu cjelinu.

Primjeri grafova gibanja koji se koriste u provjerama znanja

Slobodni pad, složena gibanja i jednoliko kružno gibanje

Vertikalni_i_horizontalni_hitac.pdf (zadaci za vježbu)

Jednoliko kružno gibanje, podsjetnik

Gibanja_sile_osnovna.pitanja.pdf

Sila trenja, pitanja i zadaci za ponavljanje

Impuls sile i zakon očuvanja količine gibanja, pitanja i zadaci za ponavljanje

Elastična sila, istraživanje

Rad, snaga, energija – ponavljanje

Rad, snaga, energija – primjeri jednostavnih zadataka

Gravitacija – pitanja i zadaci za ponavljanje

Atmosferski_tlak.pdf (teorijski uvod)

Hidrostatski i atmosferski tlak, zadaci za ponavljanje i uvježbavanje

Napon – pitanja i zadaci za ponavljanje i uvježbavanje

Temperatura i idealni plin – primjer zadataka za kontrolnu zadaću

Toplina_i_promjena_agregatnih_stanja.pdf (zadaci za vježbu)

Termodinamika_domaca.zadaca.pdf

KONTROLNA ZADAĆA IZ TERMODINAMIKE – uzorci pitanja i zadataka

Zemlja i njeno gibanje. Kako se giba zvrk?

Harmonicko_titranje_vjezba.pdf (zadaci)

VALOVI-uvod.pdf (pregled osnovnih pojmova)

Konstrukcija slike na sfernom zrcalu, zadaci za vježbu

Indeks loma, zadaci za vježbu

Disperzija_svjetlosti.pdf (podsjetnik uz predavanje)

Relativistička fizika za 4. razred

Mat_dopune_pitanja_zadaci_relativnost.pdf

Uvod u kvantnu i atomsku fiziku (QA_1)

Osnovni pojmovi suvremene kvantne fizike (QA_2)

ATOM1