Materijali za nastavu – prof. Cindrić

Pojedinu temu u nastavi mogu pratiti različiti slikovni i video prilozi, interaktivni sadržaji te materijali predviđeni za preuzimanje kao što su, primjerice, zadaci za vježbu. Kliknite na pojedino područje, ali obratite pažnju na to da ovi pomoćni materijali tek s predavanjima čine potpunu cjelinu.

Test_1.razred.pdf

Vrtimo se!

Nagradna igra, Coriolisova sila

Ohmov zakon

Newton

 

ATOM1