Jeste li znali?

…da se neki učenici trajno zaraze u našem kabinetu pa odu studirati fiziku?

…da u našem Stručnom vijeću (aktivu) radi sedam profesora fizike?

…kako su oni napisali devet udžbenika te isto toliko radnih bilježnica i priručnika za nastavnike fizike? Dodamo li tome i jednu zbirku zadataka, broj možemo zaokružiti na deset.

…da svaki profesor, koji namjerava predavati fiziku u bilo kojoj strukovnoj školi u Zagrebu i okolnih desetak županija, prvo treba položiti stručni ispit u našoj školi?

…da je u Tesli sjedište Županijskog stručnog vijeća u čijem radu sudjeluju profesori fizike iz dvadesetak zagrebačkih strukovnih škola?

…kako studenti fizike s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta dolaze u našu školu na praksu?

…da se predavanja iz fizike snimljena u Tesli prikazuju studentima PMF-a?

…da je aktiv fizike desetak godina organizirao područna i županijska natjecanja u Zagrebu?

…kako u aktivu fizike dva profesora imaju zvanje savjetnika, a jedan mentora?

…da je nepoznat, ali svakako vrlo velik broj predavanja, prezentacija, radionica i seminara koje su fizičari iz Tesle održali kolegama širom Hrvatske na različitim stručnim skupovima?

…da su naši učenici, osim na natjecanjima iz fizike, sudjelovali i na natjecanjima iz astronomije?

…da su profesori iz Tesle sudjelovali u izradi različitih obrazovnih programa?

…kako učenici uređuju fizikalne izloge i panoe na drugom katu?

…da su posjete NE Krško i HE Varaždin sasvim uobičajene za Teslaše i da su naši đaci rado viđeni gosti čak i u laboratorijima Instituta za fiziku?

…da naša web stranica phylab.net ima tradiciju koja seže sve do početka stoljeća? 🙂

ATOM1